2013

Велинград 17-21 Юни 2013

намира се в:

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

София 31 Юли 2013 г.

намира се в:

ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИГРА НА ТЕМА: “EUROPASS ПРИКЛЮЧЕНИЕ – ИГРАЙ И ОПОЗНАЙ ЕВРОПА”

София 30 май 2013 г.

намира се в:

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ  ЕСVЕТ

София 20-22 май 2013 г.

намира се в:

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ДЕЙНОСТ „ПАРТНЬОРСТВА” ПО СЕКТОРНИ ПРОГРАМИ „КОМЕНСКИ”, „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” И „ГРЮНДВИГ”

Плевен 22 Май 2013 г.

намира се в:

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН „ЕРАЗЪМ”

Стр. 1 от 212»