2011

Смолян 04-05 2011 г.

намира се в:

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” 

Пловдив 15-16 Ноември 2011 г.

намира се в:

СРЕЩА ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ”

София 30-31 Август 2011 г.

намира се в:

СЕКТОРНА ПРОГРАМА ”ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”

САНДАНСКИ 13 юни – 17 юни 2011 г.

намира се в:

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ  

КОПРИВЩИЦА 30 май-02 юни 2011 г.

намира се в:

ЕКО ЛАГЕР  “ГРИЖА ЗА ГОРАТА”

Page 1 of 212»