2010

СОФИЯ 10 декември 2010 г.

намира се в:

 ПРОГРАМА “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

СОФИЯ 29 – 30 ноември 2010 г.

намира се в:

СРЕЩА “БОЛОНСКИ ЕКСПЕРТИ”

СОФИЯ 06 – 08 декември 2010 г.

намира се в:

СЕКТОРНА ПРОГРАМА “КОМЕНСКИ”