За нас

Пътническа агенция “Аргус Травел Интернешънъл” ЕООД е създадена през 2011  година.

От 2013 г. е член на IATA – Женева – Международно сдружението на пътническите агенции. Агенцията е член на BSP -  система за отчитане към авиокомпаниите в IATA и работи  с над  40 броя представителства на авиокомпании на  територията на Р. България. Работим с повече от двадесет корпоративни клиенти – фирми с чуждо участие с представителства в България. Трайна политика на Агенцията е осигуряване най–удобни връзки за нашите клиенти. Това е изключително ценена наша практика.

Достъпът до информация за продажба на самолетни билети се извършва чрез система “Амадеус”, като има конфигурирани  почти всички техни продукти. Имаме  офис  на територията на гр. София с адрес: ул.”Христо Белчев”№ 3, Общо работят 6 броя терминала с 6 служителки с необходимата квалификация. Работното време на пътническа агенция „Аргус Травел Интернешънъл” ЕООД  е съобразено напълно с работното време на  клиентите ни, като имаме възможност да  приемаме и изпълним  заявки  по всяко време на денонощието, включително и в извънредни обстоятелства. В случай, че клиента ни желае да получи билета си на място, той се доставят напълно безплатно до  посоченото от Вас място.

Агенция „Аргус Травел Интернешънъл” ЕООД  предлага възможно най – ефективните маршрути с директни полети.  При невъзможност за директен полет се предлагат варианти с минимален брой прекачвания. Предлаганите  цени на самолетните билети се формират от  предлаганите най – ниски цени на авиокомпаниите  валидна към момента на пътуване.  Клиента заплаща самолетните билети след издаден протокол по банков път или в брой  в български лева за деня на закупуването.

При  евентуални промоции и отстъпки от страна на авиокомпаниите  се  задължаваме  да предоставим  в срок необходимата информация на клиента си  и  да се издаде  билет  по съответни специални тарифи и условия. За поевтиняване на самолетните билети,  агенцията предлага  резервацията да се прави с „уикенд правило”, естествено това е съобразено винаги желанието на пътуващия.

При  обстоятелства като анулиране на полет или метеорологични условия, възникнали след закупуването на самолетен билет се задължаваме  да направи всичко възможно да осигури самолетен билет на пътника,  естествено след като се съобрази с изискванията му.  При получаване на вашите самолетни билети, ние сме се съобразили с всички  изискания  на IATA тарифите, валидни промоции и отстъпки на авиокомпаниите към момента на пътуването.

Управителя и персоналът на “Аргус Травел Интернешънъл” ЕООД  са  специално обучени  и работят   по изискванията на стандарти  на:  ISO 9001:2008,  ISO 27001:2005, което несъмнено води до повишаване качеството на услугата и гарантира пълна конфиденциалност на постъпващата в агенцията информация.

„Аргус Травел Интернешънъл” ЕООД,  като агенция,  работеща с личните данни на клиентите и като задължително изискване на  ISO е администратор на лични данни, съгласно закона за защита на личните  данни, вписано в списъка на администраторите на лични данни под №  382719, съгласно удостоверение от 22.07.2013 г.

Допълнителни условия, който „Аргус Травел Интернешънъл” ЕООД има възможност да предостави на  клиентите си:

 • Бонусни програми и други бонусни отстъпки

Агенцията напълно се задължава да оказва максимално съдействие за удължаване на time – limit на всички билети  с възможно най – дългия срок. За всички полети предлагаме директни маршрути, а при невъзможност – с  минимален брой подходящи връзки,  предоставяме подробна информация с всички валидни към датата  на пътуването отстъпки на авиокомпаниите в това число – седмичен престой, уикенд правило, сезонни отстъпки, минимален престой и други промоции. Всички наши пътници са  регистрирани за издаване на милни карти на всички авиокомпании, което води до натрупване на допълнителни бонуси и преференциални условия за пътуване. Напълно  съдействаме  на  пътниците ни при натрупването  на мили по издадени самолетни билети за издаване на златни милни карти, които значително подобряват обслужването на борда.

 • Визови проверки и съдействие за издаване на визи

Предварително уточняваме изписването  на имената на пътуващите по задграничен паспорт. Задължително агенция „Аргус Травел Интернешънъл” ЕООД   прави проверка за визовите изисквания на съответната държава,  до която ще се извършва пътуването, и съдейства сто процента за издаване на входни  и  транзитни визи за клиентите си.

 • Хотелски резервации

Работим с  перфектно разработени резервационни системи за направа на хотелски резервации и рент-а-кар услуги.  Предлагаме хотелски резервации  и се съобразяваме с изискванията за определяне на дневните и квартирни пари по приложение № 1 на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Наредбата за Командировъчните средства при задграничен мандат и  Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина.
Предлагаме  трансфер летище – хотел – летище на преференциални цени.
Ваучерите за хотелско настаняване се доставят в удобно за Вас време или се изпращат по имейл .

 • Медицински застраховки

„Аргус Травел Интернешънъл” ЕООД предлага медицински застраховки както туристически така и застраховки от типа “Бизнес пътуване”. Има възможност за издаване на електронни полици. Към всеки самолетен билет пътника получава медицинска застраховка за определения период.

 • Други допълнителни предложения, които „Аргус Травел Интернешънъл” ЕООД  предоставя на своите клиенти:

- индивидуален туризъм за страната и чужбина;
- безплатна доставка на самолетните билети до посоченият от клиента адрес;
- преминаване през VIP Аерогара София;
- организиране на карго превози;
- индивидуален туризъм;
- рент а кар;
- работим с влакови, фериботни и автобусни билети на територията на цял свят;
- организиране на чартърни програми в чужбина;
- предварителен чек – ин двадесет и четири часа преди полета  на всички наши пътници за по – бързо и лесно чекиране. Изпращане на бордните карти на пътника на имейл;
- организиране на  събития   и семинари в собствена зала,  с техническо и логистично обезпечаване на международни бизнес форуми и двустранни срещи;
- допълнителни преференции за почивки на море и планина;
- оказваме пълно съдействие за организиране на сити турове.

Най – изгодно пътуване, с удобни връзки,  на ниска цена, в същото време съчетано с комфорт и спокойствие – това прави за вас “Аргус травел Интернешънъл” ЕООД.

Гарантираме пълна конфиденциалност на цялата информация, постъпваща в „Аргус Травел Интернешънъл” ЕООД.

За ваше улеснение офисът работи  с удължено работно време.
Денонощно има на разположение 2 служителки във почивни и празнични дни и след 22:00 часа.
За вас работят млади и амбициозни хора с много опит в авиацията.
Накрая, но не на последно място трябва да подчертая, че въпреки нашето огромно желание да работим по гореописания начин, ние изцяло зависим от конкретната политика на всяка една авиокомпания с представителство на територията на Република България. Авиокомпаниите си запазват изключителните права за промяна на техните условия по превоз на пътници и багажи.

Надяваме се на добро сътрудничество !

<->

ПОЛИТИКА  ПО КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

     Ръководството на „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД официално декларира своята ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕ, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на Организацията зависят от доверието и благополучието на всички заинтересовани страни и декларира своя ангажимент към разработването, внедряването и ефикасното функциониране на Интегрираната система за управление (ИСУ), насочена към удовлетворяване изискванията на клиентите. Управлението на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и стандарта OHSAS 18001:2007, е с първостепенно значение в цялостната дейност на „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД.

     Политиката по управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд се съдържат и включват като неизменна част в цялостната Политика на управлението на дружеството и съответства на поставените от нас стратегически цели като основен елемент на общата стратегия за управление, повишаване на конкурентоспособността и развитие на бизнеса.

     В условията на постоянно повишаване изискванията на клиентите и при увеличаващата се конкуренция, политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа, ръководството на „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД се ориентира към

 • НЕПРЕКЪСНАТО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА И ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ, ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ И ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ;
 • МИНИМИЗИРАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯТА И СВЕЖДАНЕ ДО МИНИМУМ НА ОТРИЦАТЕЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА;
 • НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА СРЕДА И ГАРАНТИРАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА НА ПЕРСОНАЛА;
 • ЗАПАЗВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ ПОЗИЦИИ ЧРЕЗ ПРЕДЛАГАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ, ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ И ЕКОЛОГО-СЪОБРАЗНИ ПРОДУКТИ/УСЛУГИ

     „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД е екологично отговорно дружество. Ръководството и служителите осъзнават, че дейностите на дружеството оказват влияние върху околната среда и една от основните отговорности е да се управляват тези дейности така, че да се запази заобикалящата природна среда.
„Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД е ангажиран с осигуряването и поддържането на безопасна и здравословна среда за персонала, доставчиците, подизпълнителите и посетителите, както и за постоянното усъвършенстване на предотвратяване на щетите и вредите за управление на програми, с цел постигане на най-високите възможни стандарти.

 

Принципи
За реализиране на тези принципи Ръководството поема следните отговорности:

 • Непрекъснато повишаване на качеството на предоставяните продукти и услуги за задоволяване на изискванията и очакванията на клиентите;
 • Участие на Ръководството при определяне насоките, целите и задачите на политиката по управление, както и въвличане на целия персонал за реализиране на тази политика;
 • Постигане съответствие с приложимите правни и други изисквания по отношение на условията на дейността, опазването на околната среда и здраве и безопасност при работа;
 • Постоянно подобряване на екологичното състояние чрез внедряване на „най-добри практики”, насочени към непрекъснато намаляване и предотвратяване на замърсяването;
 • Постоянно идентифициране на опасностите и оценяване на рисковете и възможностите, определяне на мерки и осигуряване на ресурси за управлението им;
 • Извършване на мониторинг и измерване за оценяване на резултатността спрямо околната среда, здравето и безопасността при работа и определяне на мерки за подобряване;
 • Постоянно подобряване ефективността и ефикасността на ИСУ, чрез периодична оценка на постигнатите резултати и системен контрол на поставените задачи;
 • Поддържане на качество на обучение, квалификация и мотивация на персонала;
 • Осъществяване на ефикасни и взаимноизгодни връзки и отношения с външните доставчици, контролните държавни и общински органи и другите заинтересовани страни по качеството, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа.

Тази политика е дефинирана от висшето ръководство на дружеството, документирана и направена достояние на всички заинтересовани страни.

 

Николай  Шопов,

Управител на „Аргус Травел Интернешънъл” ЕООД