Пловдив 15-16 Ноември 2011 г.

СРЕЩА ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ”